WhatsApp
Yükleniyor...

Yeni adres kodunuzu öğrendinizmi?

Yazılarımız ve Makalelerimiz.

Anasayfa Kurumsal Blog Yeni adres kodunuzu öğrendinizmi?
18 Aralık 2020, 14:29 0 Yorum 631 Okuma

Adres sistemi değişti artık bununla birlikte bütün evlerin kodu oldu bundan sonra adres yerine 10 haneli bu kodlar kullanılacak. Adres kodunuzu öğrenmek için aşağıdaki görseli veya kırmızı yazıyı tıklayınız.!

Yeni adres kodumu öğren

Adres Kayıt Sistemi, Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesini sağlayan önemli bir e-devlet projesidir.

Adres Kayıt Sistemi'nin hayata geçirilmesi ile birlikte;

  • Nüfus sayımların evden yapılma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
  • Adres verilerinin tek merkezden standartlara uygun bir şekilde yönetilmesi ve paylaşılması sağlanmıştır.
  • Yerleşim yeri bazında güncel nüfusun nitelik ve niceliklerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesi sağlanmıştır.
  • Adres kayıtlarının doğru tutulmamasından, yanlış adres beyan edilmesinden, bilgi kirliliğinden ya da adres bileşenlerinin çok sık değişmesi sonucu ortaya çıkan adres karmaşası yüzünden oluşan ekonomik kayıplar önlenmiştir.
  • Seçmen kütüklerinin oluşturulması ve güncelleştirilmesindeki ek maliyet yükü ortadan kalkmıştır.
  • Sağlık, eğitim, vb. kamu hizmetleri sistem üzerinde tutulan veriler kullanılarak zaman ve maliyet efektif bir şekilde planlanmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.
  • Tahsilatlar için gönderilen tebligatların ilgilisine adres eksikliği nedeniyle geç ulaşması ya da hiç ulaşmamasından kaynaklanan gelir kaybı ve kaçaklar önlenerek vergi gelirlerinin artırılması sağlanmıştır.
  • Kent bilgi sistemlerinin alt yapısında kullanılması sağlanmıştır.
  • Kamu yatırımlarının planlanması ve uygulanması gerçek veriler ışığında olacağından kayıp ve kaçaklar önlenmiştir.

Okuyucu Yorumları

0 Yorum